Zapowiadana zmiana decyzji w sprawie LGBTIQ w wojewódzkim sejmiku

Sejmik zmieni decyzję w sprawie LGBT?

W 2019 roku radni sejmiku województwa lubelskiego uchwalili stanowisko dotyczące LGBT. Mowa w nim o sprzeciwie wobec wprowadzania ideologii LGBT do wspólnot samorządowych.

Takie stanowisko wywołało liczne protesty i dyskusje, jednak jak dotąd samorządowcy nie zdecydowali się na jego zmianę.

W piątek odbyło się jednak spotkanie marszałków kilku województw z wiceministrem odpowiedzialnym za fundusze. Waldemar Buda przekazał najnowsze wytyczne.

Problem z dokumentem uchwalonym w 2019 przez lubelskich radnych nie dotyczy jedynie ideologii, czy poszanowania równości i tolerancji. W grę wchodzą również ogromne pieniądze – całą sprawą zainteresowała się bowiem Komisja Europejska. Ta zagroziła odebraniem części funduszy płynących z Unii Europejskiej do poszczególnych województw.

O takim podejściu przedstawicieli Unii Europejskiej mówiono od dawna. We wrześniu tego roku Komisja Europejska podjęła jednak dalsze kroki – wysłała listy do marszałków pięciu województw, w tym Jarosława Stawiarskiego z województwa lubelskiego. W piśmie zawarto informacje o podjęciu kroków prawnych w sprawie Polski. Zdaniem Komisji w Polsce może dochodzić do naruszania podstawowych praw społeczności LGBT.

Zdaniem ludzi z Unii Europejskiej to marszałkowie województw są odpowiedzialni za rozporządzanie środkami europejskimi. To oni mają być więc odpowiedzialni za niedopuszczanie do powstania uchwał mogących dyskryminować pewną część mieszkańców.

Ministerstwo ostrzegało

W ostatnich dniach Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego informowało wojewódzkie władze o konieczności przestrzegania unijnych wytycznych i zasad.

Władze pięciu województw, które są na celowniku Komisji Europejskiej, najprawdopodobniej zdecydują się na zmianę treści uchwalonych dokumentów, co miałoby spowodować zatrzymanie wszystkich środków unijnych.

O uchwale, która wywołała sporo kontrowersji informowaliśmy już wcześniej.