Sesja RM Hrubieszów w czwartek 25.11

Ważna sesja radnych Hrubieszowa. Zobacz, o czym będą w czwartek debatować

25 listopada w Hrubieszowie radni zaplanowali sesję. Poruszą na niej kilka istotnych dla mieszkańców spraw.

Wynagrodzenie dla burmistrza Hrubieszowa

Jednym z tematów, którymi radni zajmą się podczas czwartkowej sesji będzie ustalenie wynagrodzenia burmistrza Hrubieszowa. Wysokość wypłaty dla urzędników, w tym także burmistrza, jest bardzo istotną kwestią, która z pewnością będzie chętnie komentowana przez mieszkaóców.

Nie jest to proste zadanie. Radni muszą bowiem znaleźć idealny kompromis pomiędzy niskim kosztem utrzymania tego stanowiska, a odpowiednią zachętą dla kompetentnej osoby.

Finansowanie utrzymania zabytków – jak to robić?

Kolejną kwestią, nad którą radni będą także debatować podczas sesji, będzie ustalenie sposobu finansowania zabytków. Radni chcą ustalić, w jakim trybie można będzie więc udzielić dotacji celowych. Pozwoli to na usprawnienie prac konserwatorskich wykonywanych w zabytkach w Hrubieszowie.

Czym jest polityka finansowa? Zobacz artykuł.

Trzy ronda przy DK 74 otrzymają nazwy

Wzdłuż drogi krajowej numer 74 znajdują się trzy ronda:

  • na skrzyżowaniu z ul. Nową;
  • na skrzyżowaniu z ul. Kolejową;
  • na skrzyżowaniu z ul. Łany

Radni mają więc w planie nadanie im nazw.

Młodzieżowa Rada Miejska

Kolejnym z istotnych pomysłów, który znajdzie swoje odzwierciedlenie w tematach czwartkowych rozmów, jest utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej. Jeżeli propozycja zostanie zaakceptowana, „dorośli” radni nadadzą jej także statut.

Sesja odbędzie się 25.11 (czwartek) w budynku Domku Kultury w Hrubieszowie. Start o godzinie 11:30.