Lublin w 2030 - w planowaniu pomogą mieszkańcy

Miasto w przyszłości. Urzędnicy konsultują pomysły z mieszkańcami.

Strategia dotycząca rozwoju miasta sięga daleko w przyszłości. Urzędnicy przygotowują właśnie konsultacje społeczne na temat tego, jaki będzie obraz Lublina w 2030 roku.

Na czym zostanie oparty rozwój miasta w przyszłych latach?

Miejscy urzędnicy z lubelskiego Ratusza wierzą, że już teraz należy zaplanować odpowiednie działania. Te pozwolą na płynny i efektywny rozwój miasta do 2030 roku. Tylko planowanie działań na przyszłość pozwala bowiem na dobre efekty. Teraz także mieszkańcy mają okazję wypowiedzieć się w tej sprawie.

Lublin ma się stać miastem jak najbardziej przyjaznym dla biznesu. To jeden z filarów rozwoju uwzględnionego w strategii sięgającej do 2030 roku. Kolejnym będzie rozwijanie technologii oraz informatyzacji. Chodzi zarówno o wdrożenie nowych rozwiązań w miejskich placówkach, czy np. komunikacji miejskiej, ale także na wsparcie innowacyjności w lokalnych przedsiębiorstwach.

Konsultacje ruszają już jutro

Od poniedziałku 15 listopada mieszkańcy Lublina będą mieli okazję wyrazić swoją opinię na temat strategii sięgającej 2030 roku. Całe przedsięwzięcie ma nazwę Strategia Lublin 2030″. Wszyscy, dla których rozwój miasta jest istotny, mogą więc od jutra zabrać głos w tej sprawie.

Długofalowe działania i przygotowanie odpowiedniej strategii jest istotne dla dobrego rozwoju miasta dziś, a także w kolejnych latach – zaznacza Prezydent Lublina, Krzysztof Żuk.

Czas na wyrażenie swojej opinii upływa 20. grudnia, jest więc sporo czasu na zapoznanie się z zaplanowaną Strategią Lublin 2030 oraz przemyślenie swoich pomysłów.

Strona mieszkańców do dyspozycji mieszkańców

Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w konsultacjach społecznych mieszkańcy mogą więc od jutra skorzystać z formularza dostępnego na stronie www.2030.lublin.eu

Każdy głos się liczy. Choć obecnie przedstawiony plan ustalano od 2018 roku, wszystkie opinie mieszkańców są dla urzędników bardzo cenne i pomocne. Strategia Lublin 2030 uwzględnia cele społeczne, biznesowe oraz wsparcie przedsiębiorczości.

Wiele działań przedstawicieli miasta i samorządów skupia się na rozwoju miasta. W ostatnim czasie województwo lubelskie było nawet promowane w Dubaju.