Urząd Marszałkowski chce walczyć o dobre środowisko

Wojewódzki program ochrony środowiska – samorząd chce poprawy jakości powietrza

Samorząd województwa lubelskiego chciałby, aby większą uwagę przykładano do działań mogących pozytywnie wpłynąć na jakość środowiska, w tym powietrza.

Rzecznik Remigiusz Małecki, wydał oświadczenie

Remigiusz Małecki jest rzecznikiem Urzędu Marszałkowskiego w województwie lubelskim. Poinformował, że teraz Urząd rekomenduje dokończenie projektów w ramach Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska. Urząd Marszałkowski chce takie działania realizować priorytetowo.

Rzecznik odniósł się do raportu jakości środowiska stworzony na podstawie danych z lat 2019-2020. Można z niego wyczytać, że głównym problemem Lubelszczyzny jest słaba jakość powietrza. Kolejnymi problemami mogą być słaba retencja wody (mało wód powierzchniowych). Także zmierzony poziom hałasu niestety przekroczył ustalone normy.

Jedynym plusem wynikającym z tego raportu jest odpowiedni poziom pół elektromagnetycznych – nie przekraczają norm.

Co z tą wiedzą zrobią władze?

Na podstawie wyników raportu z poprzednich lat urzędnicy i samorządowcy określili, gdzie potrzebne są najpilniejsze działania. To właśnie poprawa jakości powietrza została uznana za priorytet na dziś. Także inne odnotowane problemy mogą zostać rozwiązane dzięki odpowiednim działaniom.

Urząd Marszałkowski postara się więc o dodatkowe wsparcie zarówno ze strony władz krajowych, jak i lokalnych, aby realizować projekty mogące wspierać ochronę środowiska.

Wojewódzki Program Ochrony Środowiska na lata 2020-2023

Obecnie obowiązuje Program Ochrony Środowiska w województwie lubelskim zaplanowany na lata 2020-2023. Perspektywa sięga 2027 roku.

W Programie zostało więc uwzględnionych wiele czynników i działań, podzielonych na sektory:

  • klimat;
  • odnawialne źródła energii;
  • ochrona powietrza;
  • rozwój energetyki;
  • zmiany stanu środowiska – tendencje.

Cały program można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego – https://umwl.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//2POS_2019.pdf

Warto zaznaczyć, że dobra jakość środowiska ma także bezpośredni wpływ na zdrowie. alegazeta.pl