Alarm smogowy w Lublinie

Lepiej nie wychodzić z domu – powietrze w Lublinie jest bardzo złe!

Alarm w Lublinie – stacje kontroli jakości powietrza wskazują dziś na bardzo niekorzystne warunki. Smog w Lublinie przekracza dopuszczalne limity.

Dziś powietrze w Lublinie jest bardzo złe

Jakość powietrza w polskich miastach od wielu lat jest powodem do niepokoju. Brak przemyślanych planów zabudowy miasta, duży ruch samochodowy i ogrzewanie domów w nieekologiczny sposób – to główne powody powstawania smogu.

Dzisiejsze ostrzeżenie pochodzi z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska. Lubelski oddział RWMŚ zaleca pozostanie w domu. Powodem jest znaczne przekroczenie norm regulujących ilość pyłu w powietrzu – PM10. To jedne z największych cząsteczek, bardzo szkodliwe dla zdrowia człowieka.

Których rejonów dotyczy ostrzeżenie Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Lublinie?

Nie tylko powietrze w Lublinie jest bardzo złe w dniu dzisiejszym. Ostrzeżenie dotyczy także innych większych miast w regionie: Chełma i Zamościa. Podwyższony poziom pyłów PM10, który może negatywnie wpływać na zdrowie, odnotowano też w całym powiecie janowskim.

Mieszkańcy wspomnianych miejsc mogą być narażeni na utratę zdrowia. Lepiej więc nie wychodzić na „świeże” powietrze. Osoby mieszkające w miejscach, gdzie często pojawia się smog, powinni także wyposażyć się w oczyszczacze powietrza. Już kilka godzin od włączenia takiego urządzenia powoduje czasem, że filtr jest niemal czarny od pyłu. To najlepszy dowód na to, że powietrze którym oddychamy jest zimą naprawdę złej jakości.

Polski Alarm Smogowy jest miejscem, które prowadzi ranking najgorszego powietrza w różnych miastach Polski. Ostatnio na 5. miejscu znalazł się Myszków. Warto regularnie odwiedzać ich stronę i sprawdzać, czy nie ma tam naszej miejscowości. Może to być bowiem oznaka, że lepiej zostać w domu.