Zmiany w przepisach

Pilna ustawa polskiego rządu o ochronie granicy

Poprawki Senatu zostały odrzucone podczas posiedzenia Sejmu. Pilna ustawa o ochronie granicy trafi więc do podpisu Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

We wtorek 30 listopada 2021 roku posłowie Sejmu RP przegłosowali ustawę

Nowe przepisy mają pomóc w działaniach polskich służb na granicy z Białorusią. Projekt ma na celu zwiększenie skuteczności obrony granicy przez Straż Graniczna. Istotną nowością ma być też poprawa bezpieczeństwa polskich pograniczników.

Zmiany w ustawie przewidują między innymi zakaz przebywania postronnych osób w terenie przygranicznym. Zakaz będzie wprowadzony rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych, natomiast dodatkowo pojawi się opinia władz Straży Granicznej. Takie możliwości pozwolą więc na przyspieszenie działań i możliwość szybkiego wprowadzania zmian w konkretnych obszarach terenu przy granicy.

Dziennikarze wrócą na granicę?

Poprzednie przepisy, które dziś funkcjonują, wykluczyły możliwość pracy dziennikarzy w strefie przygranicznej. Teraz ma się to zmienić – dziennikarze pojawią się na granicy, ale na określonych warunkach.

Przedsiębiorstwa i instytucje, które zanotują straty w związku z nowymi przepisami, otrzymają natomiast prawo do wypłacenia rekompensaty.

Dodatkowe uprawnienia Straży Granicznej

Funkcjonariusze Straży Granicznej będą mieli nowe możliwości stosowania środków przymusu bezpośredniego. Po nowelizacji ustawy otrzymają zezwolenie na używanie miotaczy środków obezwładniających w formie plecaka.

Nowe przepisy mają rozwiązać kryzys migracyjny na wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej. Wciąż dochodzą do nas informacje o kolejnych imigrantach zatrzymywanych przez polską Straż Graniczną.