Nauka zdalna

Studenci Uniwersytetu Medycznego muszą okazywać paszporty covidowe. Jest sprzeciw

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nakazuje, by studenci okazywali poświadczenia szczepień. Wielu z nich nie zgadza się z takim postępowaniem i czuje się szykanowana.

Rektor chce zadbać o bezpieczeństwo placówki

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie chciałby zwiększyć poziom bezpieczeństwa na uczelni. Od swoich pracowników, ale także studentów wymaga przedstawiania certyfikatu szczepienia.

Co się stanie, jeżeli student nie okaże takiego zaświadczenia? Nie będzie mógł uczestniczyć w niektórych zajęciach. Studenci, a także ich rodzice nie zgadzają się na takie podejście Rektora UM.

Studenci chcą protestować przeciwko decyzji Rektora?

Większość studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest już zaszczepiona. Nawet oni jednak często nie zgadzają się na dzielenie studentów na zaszczepionych i niezaszczepionych. Ich zdaniem warto zachęcać kolegów i koleżanki z uczelni do szczepienia, nie tworząc jednocześnie takich barier.

Być może część studentów zdecyduje się na podjęcie dalszych kroków w tej sprawie. Niedawno część studentów wnioskowała natomiast o przejście na naukę zdalną.