Prowadzenie KPiR – podstawowa usługa księgowa dla małych firm

Każda osoba zakładająca własną działalność gospodarczą musi wybrać formę jej opodatkowania, a tym samym sposób prowadzenia księgowości, aby móc wyliczyć podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku. Zależnie od rodzaju przedsiębiorstwa oraz przychodów przez nie uzyskiwanych dostępne są różne opcje księgowania – wśród małych firm najpopularniejsza pozostaje jednak podatkowa księga przychodów i rozchodów. Ta forma ewidencji jest bowiem znacząco uproszczona w porównaniu z pełną księgowością, a także wiąże się z wyraźnie niższymi kosztami.

Kto może korzystać z podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

KPiR cieszy się dużym zainteresowaniem przede wszystkim mikro- i małych przedsiębiorców ze względu na proste, przejrzyste zasady ewidencjonowania przychodów oraz ponoszonych kosztów. Podstawowym kryterium pozwalającym na korzystanie z tej formy księgowości jest przychód roczny nieprzekraczający 2 milionów euro. Co więcej, na KPiR mogą zdecydować się wyłącznie firmy rozliczające się w oparciu o podatek liniowy lub zasady ogólne. Warto wspomnieć, że nawet jednorazowe przekroczenie limitu przychodów nakłada obowiązek przejścia na pełną księgowość. Powrót do księgi przychodów i rozchodów będzie zaś możliwy dopiero po roku, po którym będą one niższe.

Obowiązek prowadzenia KPiR

Przepisy prawne określają nie tylko warunki, które należy spełnić, by móc korzystać z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ale również zbiór podatników zobowiązanych do jej prowadzenia. Należą do nich wykonujące działalność gospodarczą osoby fizyczne, a także spółki cywilne, jawne oraz partnerskie osób fizycznych (każda z nich może też zdecydować się na pełną księgowość). Oprócz tego KPiR obowiązuje producentów rolnych zgłaszających zamiar jej posiadania, osoby prowadzące działalność na podstawie umów agencyjnych lub na warunkach zlecenia, jak również duchownych, którzy zrezygnowali z ryczałtu.

Samodzielne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów a usługi księgowe

Chociaż ewidencjonowanie firmowych przychodów oraz wydatków w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów jest znacznie mniej skomplikowane niż pełna księgowość, a przy tym generuje niższe koszty, to zajmowanie się tym samodzielnie może okazać się niełatwe. Konieczna pozostaje bowiem znajomość obowiązujących przepisów prawnych (często zmieniających się bardzo dynamicznie), a także duża dokładność, od której zależy zgodność działalności z prawem. Doskonałym wyborem również dla małych firm jest więc skorzystanie z usługi księgowe świadczonych przez specjalistę – na przykład w Biurze Rachunkowym Angelika Dajos w Lublinie.