Najważniejsze indeksy na giełdzie amerykańskiej

Giełda amerykańska cieszy się zdecydowanie największą popularnością wśród inwestorów z całego świata. Aby szybko ocenić sytuację spółek, warto skorzystać z kilku kluczowych indeksów.

Czym są indeksy giełdowe?

Indeks giełdowy to nic innego, jak wartość odwzorowująca wycenę wybranych spółek z danego rynku. W wielu przypadkach najpopularniejsze indeksy podążają za firmami o największej kapitalizacji na wybranej giełdzie; możemy jednak spotkać się także z indeksami obejmującymi konkretne sektory. Ich podstawowym zadaniem jest umożliwienie oceny sytuacji na giełdzie lub w danej branży.

Co sprawia, że indeksy giełdowe są tak istotne dla inwestorów? To nie tylko sama możliwość sprawdzenia koniunktury na rynku. Wiele z nich jest także sparowana z funduszami typu ETF, które podążają za określonymi indeksami. Dzięki temu możliwe jest wygodniejsze inwestowanie na przykład w najważniejsze spółki z danego kraju lub zwiększenie ekspozycji na wybrany sektor bez konieczności analizy sytuacji poszczególnych firm z osobna. Sama giełda amerykańska obejmuje aż 5 tysięcy indeksów – obejmują one zarówno grupy spółek według kapitalizacji, jak i różne sektory. Inwestowanie w ETF-y jest możliwe za pośrednictwem różnych platform online, takich jak SaxoTraderGO od banku Saxo.

S&P 500 – najważniejszy indeks amerykańskiej giełdy

To indeks, który obejmuje 500 spółek o największej kapitalizacji na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. Wszystkie z nich odpowiadają łącznie aż za 80% wartości całego rynku – oznacza to, że S&P 500 jest także dość dokładnym odwzorowaniem stanu amerykańskiego rynku jako całości. Z tego względu ETF-y obejmujące S&P 500 to częsty wybór wśród inwestorów, którzy szukają relatywnie stabilnej, długoterminowej strategii.

Zmiany wartości indeksu odpowiadają zmianom łącznej kapitalizacji wszystkich spółek objętych przez S&P 500. Warto przy tym także zaznaczyć, że indeks ten jest często stosowany jako benchmark do porównywania z konkretnymi spółkami, innymi rynkami, a nawet wynikami giełdowych modeli predykcyjnych.

DIA – Dow Jones Industrial Average

Kolejnym ważnym indeksem jest DIA, czyli popularny Dow Jones. Jest on znacznie mniejszy niż S&P 500 – w jego skład wchodzi tylko 30 spółek. Są one wybierane na podobnych zasadach jak w S&P 500 (tj. pod względem kapitalizacji), jednak dokładna wartość jest liczona w nieco inny sposób. Przy wyznaczaniu wyniku uwzględnia się także dzielnik (tzw. Dow Divisor), który służy do wyznaczenia przeciętnej wartości 30 największych spółek z USA.

Wilshire 5000 – indeks obejmujący wszystkie spółki notowane na giełdzie w USA

To indeks o podobnym zadaniu jak S&P 500 – jego zastosowanie skupia się na ocenie stanu całego rynku. W tym przypadku jednak całość obejmuje wszystkie spółki notowane na amerykańskich giełdach. Jego nazwa nawiązuje do liczby instrumentów dostępnych w obrocie w momencie powstania indeksu; obecnie jest to 3 660 pozycji (dane z podsumowania Wilshire 5000 opublikowanego w marcu 2022). Wartość Wilshire 5000 jest wyznaczana według wzoru matematycznego uwzględniającego liczbę akcji poszczególnych spółek w obiegu wraz z ich wyceną. Aktualnie jeden punkt indeksu odpowiada mniej więcej 1 mld USD kapitalizacji całego rynku. Zbiór spółek jest regularnie aktualizowany – dodawane są nowe oferty publiczne, a usuwane są aktywa, które nie odnotowały żadnej transakcji przez co najmniej 10 dni.