Pożar przy ul. Relaksowe

Wczoraj w godzinach popołudniowych doszło do pożaru bloku przy ul. Relaksowej w Lublinie. Teraz nadzór budowlany ma sprawdzić, czy budynek nadal nadaje się do użytkowania. Co więcej wiaodmo w sprawie pożaru?

Zniszczona część budynku

Pożar wybuchł w garażu znajdującym się pod mieszkaniami około godziny 14 w środę. Ogień szybko rozprzestrzenił się na elewację budynku. Strażacy natychmiast zajęli się akcją gaśniczą i zabezpieczaniem miejsca zdarzenia. Na szczęście, nie stwierdzono obecności ludzi w zagrożonych mieszkaniach. Mężczyzna, który przebywał w garażu, doznał poparzeń i został zabrany do szpitala.

Nadzór budowlany bada sprawę

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego podjął decyzję o częściowym wyłączeniu z użytkowania ośmiu mieszkań. Prezydent Lublina, Krzysztof Żuk, zapewnia, że sytuację monitoruje Centrum Zarządzania Kryzysowego, które będzie podejmować dalsze decyzje w zależności od oceny sytuacji przez PINB co do formy i zakresu pomocy mieszkańcom. Lubelscy bernardyni z kolei proszą o wsparcie dla poszkodowanych rodzin, z których jedna będzie mieszkała w klasztorze.