Spór o Górki Czechowskie

Grupa mieszkańców miasta Lublin domaga się uchylenia ostatniego wyroku sądu administracyjnego w Lublinie. Wyrok dotyczył Górek Czechowskich. A o co  dokładnie chodzi? Sprawdzamy!

Czego domagają się mieszkańcy?

Sąd odrzucił apelację wojewody przeciwko uchwale rady miasta, która zezwala na budowę na części tej ziemi. Mieszkańcy, którzy walczą o ochronę Górek Czechowskich, proszą o udział w tzw. kampanii kasacyjnej. Polega ona na wysyłaniu e-maili do prokuratury i wojewody lubelskiego, wzywających ich do wniesienia apelacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Twierdzą, że decyzja sądu jest fałszywa i oparta na niekompletnych i manipulowanych informacjach.

Co dokładnie orzekł sąd?

Sąd orzekł, że obszar wyznaczony do budowy nie ma znaczącej wartości ekologicznej. Mieszkańcy twierdzą, że w Górkach Czechowskich żyją wiele zagrożonych gatunków, w tym europejski chomik. Kwestia ochrony chomika była wcześniej podnoszona w innych krajach i doprowadziła do zawieszenia projektów rozwojowych w tych regionach. Wojewoda Lech Sprawka ma 30 dni na zdecydowanie, czy złożyć apelację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.