Światowy Dzień Recyklingu w Lublinie

18 marca obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu. Dzień ten ma na celu edukowanie w dziedzinie odzyskiwania surowców z odpadów oraz promowanie prawidłowej segregacji. To doskonała okazja, aby zastanowić się nad właściwym wykorzystaniem surowców wtórnych oraz rozsądnym zarządzaniem zasobami naturalnymi.

Zalety recyklingu

Recykling ma wiele zalet. Przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz ograniczenia zanieczyszczenia gleb i wody. Polega na efektywnym wykorzystaniu odpadów przy minimalnym nakładzie energetycznym i materiałowym. Ponadto, poprzez przetwarzanie odpadów na pełnowartościowe produkty, recykling zmniejsza eksploatację złóż naturalnych. Każdy może aktywnie włączyć się w proces recyklingu, zaczynając od domowej segregacji odpadów komunalnych. Ważne jest, aby segregacja odbywała się prawidłowo, ponieważ umożliwia skuteczne przetwarzanie odpadów. Segregacja odpadów na właściwe frakcje pozwala na ich powtórne wykorzystanie i umożliwia ich powrót do obiegu. Informacje na temat prawidłowej segregacji są dostępne na stronie srodowisko.lublin.eu w zakładce Odpady i recykling.

Jak Lublin wspiera recykling?

W 2022 roku mieszkańcy Lublina wytworzyli około 105 tysięcy ton odpadów komunalnych, co oznacza, że na jednego mieszkańca przypada 329 kg odpadów. Zmniejszanie ilości powstających odpadów jest jednym z podstawowych celów idei zrównoważonego rozwoju i utrwalania prawidłowych nawyków.