Klinika w Lublinie zostaje pierwszym Polskim Ośrodkiem Eksperckim Chorób Rzadkich Oczu

Klinika Okulistyki Ogólnej SPSK1 z siedzibą w Lublinie otrzymała tytuł jedynego w Polsce centrum eksperckiego specjalizującego się w rzadkich chorobach oczu. Te schorzenia nierzadko występują u dzieci w wieku szkolnym oraz młodych osób do 25 lat, prowadząc często do niepełnosprawności.

Informacja o przyznaniu Klinice Okulistyki Ogólnej SPSK nr 1 statusu Polskiego Ośrodka Eksperckiego Chorób Rzadkich Oczu została podana na wtorkowej (26.10) konferencji prasowej przez Ministerstwo Zdrowia. Warto dodać, że jest to jedyny tego rodzaju ośrodek ekspertów w naszym kraju. Dyrektor kliniki prof. Robert Rejdak wyraził swoje zadowolenie, zarówno z tego wielkiego wyróżnienia, jak i docenienia fachowości oraz kompetencji lubelskich lekarzy specjalistów.

Profesor Rejdak podkreślał, że cieszy się oni temu tytułowi, ale jednocześnie zdają sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, jaka wiąże się z tym mianem. Dodał również, że obecnie na Klinice Okulistyki Ogólnej SPSK1 realizowane są liczne granty naukowe, które mają na celu wsparcie diagnostyki i terapii w zakresie rzadkich chorób oczu. Jak zaznaczył szef kliniki, schorzenia te szczególnie dotykają dzieci uczęszczające do szkół oraz młodzież do 25 roku życia, co sprawia, że istnieje ogromne społeczne znaczenie dla szybkiego udzielania pomocy takim pacjentom.