Otwarcie biblioteki imienia Aleksandra Szeptyckiego

W Gminie Łabunie, znajdującej się na Zamojszczyźnie, nie zapomniano o postaci Aleksandra Szeptyckiego. Właśnie na jego cześć Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie otrzyma nowe imię. Oficjalne nadanie patrona odbędzie się w środę, 14 czerwca, podczas obchodów jubileuszu 75-lecia założenia tej instytucji.

Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10:00 przy ulicy Orzechowej, gdzie znajduje się budynek Biblioteki. Na początek przewidziano powitanie gości i uczestników obchodów. W dalszej części uroczystości nastąpi odsłonięcie portretu Aleksandra Szeptyckiego, nowego patrona biblioteki. Po tym wydarzeniu uczestnicy spotkania udadzą się do siedziby zgromadzenia zakonnego Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Łabuniach przy ulicy Parkowej. Tam odbędzie się prelekcja poświęcona działalności Aleksandra Szeptyckiego.

Aleksander Maria Dominik Szeptycki, urodzony 4 sierpnia 1866 roku w Przyłbicach, obecnie znajdujących się w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego, był ciekawą postacią. Był właścicielem licznych dóbr, takich jak Łaszczów, Grodysławice, Czerkasy, Podhajce, Nadolce, Hopkie i Ruda Żelazna, a także Łabunie. Jego żoną była Izabela Sobańska, z którą mieli siedmioro dzieci. Aleksander Szeptycki był również teściem błogosławionego Stanisława Kostki Starowieyskiego.