Widłoząb zielony – niezwykły mieszkaniec Roztoczańskiego Parku Narodowego

Roztoczański Park Narodowy słynie ze swojej różnorodności roślinnej, a jednym z najciekawszych gatunków występujących na tym terenie jest widłoząb zielony. Ta roślina mszysta tworzy zwarte, często zielone darnie z łodygami o długości 1-2 centymetrów oraz sztywnymi i łamliwymi liśćmi. Obszar parku narodowego stanowi jedną z największych ostoi występowania tego priorytetowego gatunku w Polsce, a ostatnio odkryto aż 20 nowych miejsc, gdzie można go spotkać.

Niezwykłe mszaki zajmują jedną trzecią całej brioflory (specjalizacja botaniczna zajmująca się badaniem mszaków) Roztocza. Są one tak liczne, że trudno ich nie dostrzec. W świetnej publikacji pt. „Roztocze. Przyroda i człowiek”, wydanej przez Roztoczański Park Narodowy, dowiadujemy się, że w tej grupie aż 21 gatunków jest objętych ścisłą ochroną, 82 są chronione częściowo, natomiast 58 uznawanych jest za zagrożone.

Na terenie parku mają również swoje stanowiska inne mchy, które są uważane za priorytetowe dla całej Unii Europejskiej. Prawie cała populacja tych roślin występuje na terenie UE, a ich przyszłość zależy od ochrony środowiska realizowanej przez wspólnotę europejską. Przykładem takiego gatunku jest Dicranum Viride, inaczej widłoząb zielony. Ten niezwykle rzadki gatunek posiada w Polsce, jak również w całej Europie, status rośliny ściśle chronionej i zagrożonej.