Renowacja Starej Bramy Lwowskiej w Zamościu kontynuowana dzięki dotacji

Pochodząca z XVI wieku Stara Brama Lwowska w Zamościu to jeden z najważniejszych zabytków miasta, który wymaga jednak gruntownej renowacji. W ramach programu „Ochrona zabytków 2023” Wydział Budownictwa Urbanistyki i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta w Zamościu uzyskał dodatkowe środki finansowe, wynoszące 250 tys. zł, na realizację kolejnego etapu prac konserwatorskich.

Ważne i niezbędne prace restauracyjne zostały zapoczątkowane dzięki funduszom pozyskanym przez miejscowych urzędników w ubiegłym roku. Pierwszy etap inwestycji kosztował w sumie 394 tys. zł, z czego 190 tys. zł pochodziło ze wsparcia ministerialnego uzyskanego w konkursie „Ochrona zabytków 2022”.

Dotychczas przeprowadzone działania obejmowały prace konserwatorskie oraz restauratorskie, takie jak spięcie sklepienia i naprawa pękniętych ścian przy użyciu nierdzewnych drutów, odrestaurowanie tylnej części attyki czy renowacja znaczącej części elewacji budowli. Ponadto przeprowadzono również renowację kamiennych pokryć konstrukcji.

Aktualnie udało się zdobyć dodatkowe wsparcie finansowe z ministerstwa w wysokości 250 tys. zł, jednak całkowity koszt inwestycji będzie wyższy. Miejscowi urzędnicy zapewniają, że miasto zobowiązało się do wyasygnowania dodatkowych środków na remont bramy jako swój zadeklarowany wkład własny, co pozwoli na dalsze prowadzenie prac renowacyjnych i dbanie o zachowanie wartości historycznej tego nietuzinkowego obiektu.