Wizyta przedstawicielki Danish Refugee Council w Lublinie

6 czerwca odbyła się wizyta Heleny Lassen, Regionalnej Dyrektor Danish Refugee Council (Duńska Rada ds. Uchodźców) odpowiedzialnej za Polskę, Mołdawię i Rumunię, w Lublinie. Spotkanie z przedstawicielami władz miasta miało miejsce w Ratuszu, gdzie Pani Lassen rozmawiała z Krzysztofem Żukiem, Prezydentem Miasta Lublin, Mariuszem Banachem, Zastępcą Prezydenta ds. Oświaty i Wychowania oraz Krzysztofem Stanowskim, Dyrektorem Biura – Centrum Współpracy Międzynarodowej. Tematem spotkania było omówienie kierunków dalszej współpracy pomiędzy stronami.

Podczas swojej wizyty, Helena Lassen zdecydowała się także odwiedzić Baobab – miejsce służące integracji oraz wymianie doświadczeń i realizacji różnorodnych projektów.

Duńska Rada ds. Uchodźców angażuje się w pomoc humanitarną od momentu rozpoczęcia konfliktu zbrojnego na Ukrainie wynikającego z agresji ze strony Rosji. Organizacja ta wspiera finansowo działania na rzecz uchodźców podejmowane zarówno przez samorządy, jak i organizacje pozarządowe.