Żegnając majora Mirona Borejszę ps. Błysk – jednego z ostatnich żołnierzy podziemia niepodległościowego

Marcin Krzysztofik, zastępca naczelnika oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, podzielił się na swoim profilu w mediach społecznościowych informacją o śmierci majora Mirona Borejszy ps. Błysk. Niestety, jeden z ostatnich żołnierzy walczących w podziemiu niepodległościowym na terenie Lubelszczyzny odszedł w wieku 94 lat.

Zgodnie z wpisem Krzysztofika, Miron Borejsza zgłosił się do Komendanta Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Urodzony 15 kwietnia 1929 roku w Lublinie, był synem zawodowego wojskowego. Podczas niemieckiej okupacji Polski pełnił funkcję łącznika w Armi Krajowej. W 1946 roku „Błysk” służył jako żołnierz drużyny dywersyjnej WiN, dowodzonej przez Stefana Ochnio „Kiemlicza”, działającej na terenie powiatu puławskiego.

W grudniu 1946 roku Miron Borejsza został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i osadzony w więzieniu na Zamku w Lublinie. Ostatecznie wyszedł na wolność dzięki amnestii ogłoszonej w lutym 1947 roku.

Przez całe swoje życie Borejsza angażował się w działalność edukacyjną, patriotyczną i kombatancką. Poświęcał swój czas na pielęgnowanie i przypominanie współczesnym o historii Żołnierzy Wyklętych.

Ostatnie pożegnanie majora Mirona Borejszy ps. „Błysk” odbędzie się 29 czerwca na cmentarzu komunalnym na Majdanku w Lublinie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 11:00.