Dzień pełen wydarzeń upamiętniających Ofiary Rzezi Wołyńskiej w Chełmie

Minioną sobotę Chełm przemienił się w miejsce pamięci. Dzień rozpoczął się od biegu, którego trasa miała symboliczną długość 1943 metrów – rozwijając się po ulicach tego miasta. Następnie, podczas uroczystości przy ulicy Gdańskiej, nastąpiło odsłonięcie Skweru Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Ważnym gościem na tym wydarzeniu był minister edukacji, Przemysław Czarnek.

Kiedy mowa o tym skwerze, minister Czarnek zaznaczył, że jest to pierwsze miejsce w Polsce, które służyć będzie refleksji na wiele tematów, w tym kwestie dotyczące wartości człowieka i systemu wartości.

Kolejną częścią programu dnia były różnorodne spotkania i wykłady organizowane w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Było to także miejsce, gdzie miało miejsce otwarcie wystawy „Niedokończone msze wołyńskiej”, a także gdzie odbywały się spotkania z rodzinami ofiar Wołynia.

Punktem kulminacyjnym całych obchodów była prezentacja planów oraz wizualizacji Centrum Prawdy i Pojednania – Muzeum Ofiar Rzezi Wołyńskiej. To wydarzenie miało szczególnie uroczysty charakter, gdyż zapadła decyzja o utworzeniu tej instytucji, a samorząd Chełma został właścicielem odpowiedniej nieruchomości na ulicy Hrubieszowskiej numer 102. Według planów i zaakceptowanego harmonogramu, Centrum powinno być gotowe do roku 2027. W jego skład wejdą miejsca symbolizujące ważne aspekty historii jak Pomnik Ofiar Rzezi Wołyńskiej, czy dąb jako symbol pojednania. Będzie tam również skwer oddający cześć sprawiedliwym Ukraińcom oraz pomnik patrona.