Uroczyste otwarcie modernizowanych dróg powiatowych z udziałem wybitnych gości

W ceremonii, która miała na celu inaugurację zmodernizowanych dróg powiatowych, swój udział zaznaczyli takie osobistości jak Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, Stanisław Gogacz pełniący funkcję senatora RP, posłowie Sławomir Skwarek i Krzysztof Głuchowski, a także miejscowi samorządowcy i mieszkańcy Celin.

Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, podczas swojego wystąpienia zaznaczył ogromne znaczenie tego przedsięwzięcia dla lokalnego rynku pracy. Zwrócił uwagę na fakt, że w pracach związanych z budową prawie 190 km dróg powiatowych brali udział pracownicy z naszego regionu. Minister, który w czasie ubiegania się o środki na przebudowę dróg był wówczas wojewodą lubelskim, wyraził swoje uznanie dla wszystkich zaangażowanych w ten projekt osób.

Realizacja tego przedsięwzięcia polegała na intensywnej przebudowie około 15 kilometrów drogi. Modernizacja obejmowała poszerzenie jezdni, ulepszanie poboczy używając do tego gruntowego tłuczniu, poprawianie równości nawierzchni zarówno w płaszczyźnie podłużnej jak i poprzecznej a także podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na drogach. Dodatkowo, skrzyżowanie znajdujące się w miejscowości Krynka zostało przekształcone w rondo, co również przyczynia się do większego bezpieczeństwa na drodze.