Jubileusz aktywności Ochotniczej Straży Pożarnej w Wirkowicach

Na początek obchodów jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Wirkowicach odprawiona została msza święta, która odbyła się w lokalnym kościele. Bezpośrednio po zakończeniu liturgii, główne uroczystości przeniosły się na sportowe boisko w Wirkowicach. Tego dnia, wśród tłumu gości, obecni byli znani politycy, takie jak senator Józef Zając i poseł Teresa Hałas, a także przedstawiciele samorządowych władz powiatu krasnostawskiego oraz gminy Izbica. Nie zabrakło również służb mundurowych.

Podczas jubileuszu nie tylko składano życzenia dla jednostki OSP, ale także wręczono prezenty i odznaczenia dla tych strażaków, którzy najbardziej aktywnie angażowali się w działania jednostki – zarówno obecnie służących jak i tych, którzy już zakończyli swoją służbę.

Jednostka OSP w Wirkowicach ma za sobą długą historię, jest bowiem jedną z trzech najstarszych jednostek działających na terenie gminy Izbica. Dzisiaj, w jej skład wchodzi 13 strażaków. Mimo nieco skromnej liczby członków, trzeba podkreślić jej dynamizm i aktywność. Strażacy ochotnicy często angażują się w różne akcje społeczne i są istotną częścią lokalnej społeczności.

Jubileuszowy charakter uroczystości podkreślony został przez występy artystyczne. Na scenie zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej z Wirkowic oraz artyści z Centrum Kultury w Izbicy. Ponadto, widzowie mieli okazję posłuchać koncertu orkiestry dętej oraz zespołów muzycznych „Zaburzanki”, „Stryjowianki” oraz „Czarny salceson”.