Modernizacja infrastruktury miejskiej w Zamościu: Ważny etap przebudowy drogi krajowej nr 74

W ramach ciężko pracującej modernizacji drogi krajowej nr 74 w Zamościu, dziesięć nowych przystanków autobusowych zostanie zainstalowanych na ulicach Dzieci Zamojszczyzny i Szczebrzeskiej. Prace montażowe rozpoczną się w najbliższy poniedziałek, 3 lipca. Wraz z przystankami, miejski krajobraz będzie również uzupełniony o wiele koszy na śmiecie. Ta gruntowna przebudowa jest znaczącym elementem pomnażania funkcjonalności miasta.

Inwestycje w infrastrukturę drogową miasta były tematem wielu naszych artykułów. Przewiduje się, że prace zakończą się 21 lipca. Chociaż remonty jeszcze trwają, niektóre części są już dostępne dla publiczności. Mieszkańcy cieszą się z możliwości korzystania ze skrzyżowania ulic Dzieci Zamojszczyzny i Królowej Jadwigi oraz z nowo wybudowanego, przestronnego ronda przy ulicy Sadowej. Te zmiany są szczególnie ważne biorąc pod uwagę, że to miejsce było wcześniej jednym z najbardziej niebezpiecznych w mieście. Dodatkowo, nowe chodniki, ścieżki rowerowe i drzewa posadzone wzdłuż ulic cieszą mieszkańców.

Wykonawstwo robót drogowych powierzono firmie Strabag. W wyniku prac, nawierzchnia obu ulic została odnowiona i poszerzona, a cztery skrzyżowania zostały przekształcone w ronda. Planowane są także nowe ścieżki rowerowe, chodniki i oświetlenie uliczne. Łączna wartość prowadzonych robót wynosi 82 miliony złotych, z czego 85% jest dofinansowane z funduszy unijnych. Zakres prac obejmuje 5-kilometrowy odcinek od ulicy 1 Maja do granic miasta na ulicy Szczebrzeskiej. Teraz przystępujemy do kolejnego etapu – instalacji przystanków autobusowych w tej części miasta.