Pierwsza linia obrony wschodniej flanki: Przyszła rola polskiej armii

Jarosław Kaczyński, wicepremier Polski, wygłosił oświadczenie podczas swojej wizyty na granicy polsko-białoruskiej w Kodniu. W swoim przemówieniu z 27 lipca zapowiedział, że niezbyt odległa przyszłość przyniesie zmiany dla polskiej armii, która stanie się kluczowym elementem obrony całej wschodniej flanki.

Kaczyński, który pełni również funkcję prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS), podkreślił wagę spoistości narodowej i roli państwa jako organizacji integrującej naród. Zaznaczył, że głównym obowiązkiem państwa jest dbanie o bezpieczeństwo jego obywateli we wszelkich aspektach – zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Podczas swojego wystąpienia na granicy polsko-białoruskiej, wicepremier szczególnie skupił się na kwestiach bezpieczeństwa zewnętrznego. Zaznaczył, że ochrona granic Polski jest najważniejszym celem w tej dziedzinie.

Zdaniem Kaczyńskiego, rządy Zjednoczonej Prawicy traktują tę kwestię priorytetowo. Wicepremier podkreślił, jak istotne jest dla obecnego rządu wykonanie tego zadania. Wyraził przekonanie, że zmiany wprowadzone przez obecny rząd diametralnie odmieniły politykę bezpieczeństwa kraju, stawiając ją na pierwszym miejscu na liście priorytetów.