Nowe siedlisko dla pszczół na terenie Cementowni Chełm

Niedawno Cementownia Chełm zyskała nową strukturę sprzyjającą egzystencji pszczół. W obrębie terenu fabryki zainstalowano sandarium – miejsce zamieszkiwane przez dzikie pszczoły, które preferują gniazdowanie w ziemi, szczelinach skalnych oraz innych nietypowych lokalizacjach. Twórcy sandarium skorzystali z kamieni, wypełnionych mieszanką gliny i piasku, które następnie dopełniono kawałkami martwego drewna.

„Pszczoły są zazwyczaj kojarzone z domowymi gatunkami, które tworzą swoje kolonie w ulach. Jednakże przestrzeń, którą wybierają do gniazdowania różne gatunki pszczół, jest ogromna. Dzikie pszczoły budują swoje domy w ziemi, pomiędzy kamieniami, wewnątrz martwego drewna, w łodygach roślin czy nawet muszlach ślimaków. Niestety, to właśnie te gatunki są pod największym ryzykiem wyginięcia i powinniśmy dołożyć wszelkich starań do ich efektywnej ochrony” – podkreśla Mikołaj Siemaszko, ekspert z firmy Łąki Kwietne.

Inicjatywa ta jest częścią ciągłych działań Cemex, właściciela Cementownia Chełm, mających na celu promowanie bioróżnorodności. Firma ceni sobie ochronę zapylających insektów w swoich projektach związanych z ochroną środowiska.

„Regularnie przyglądamy się raportom dotyczącym rekomendowanych metod ochrony owadów zapylających oraz obserwujemy ewolucję trendów w tej dziedzinie”- mówi Monika Wosik, dyrektor ds. Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Cemex Polska. „Dodatkowo, w naszych działaniach aktywnie współpracujemy ze specjalistami od wsparcia dla zapylaczy. Doceniamy ich fachową wiedzę i doświadczenie”.

W 2021 roku na obszarze Cementowni Chełm stworzono specjalne miejsce…