Piknik 800 Plus – promocja rządowego programu w Lublinie

W niedzielnym popołudniu, 13.08, na przestronnych błoniach, znajdujących się pod Zamkiem Lubelskim, odbyło się wydarzenie o nazwie Piknik 800 Plus. Kierowana do rodzin inicjatywa rządowa została zaprezentowana mieszkańcom Lublina. Ponadto, uczestnicy mieli szansę dowiedzieć się więcej o dodatkowych formach wsparcia, które są dostępne w ramach tego programu.

Podczas rozmowy z Radiem Lublin, Lech Sprawka, wojewoda lubelski, podkreślił znaczenie takich programów dla jakości życia rodzin. Zwrócił uwagę na fakt, że w kontekście zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym Polska zajmuje trzecie miejsce w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ryzyko. Przed nami są jedynie Słowenia i Czechy. Wskaźnik ten wynosi u nas około 16%, podczas gdy w Niemczech osiąga poziom 25%.

Przygotowany program pikniku był bogaty i różnorodny. Wśród atrakcji znalazły się liczne gry oraz konkursy z cennymi nagrodami, a także pokazy funkcjonowania Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Ciekawym punktem programu były również demonstracje obsługi defibrylatora.

Jednym z gości obecnych na pikniku był minister edukacji i nauki – Przemysław Czarnek.