Odsłonięcie tablicy na moście im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

Nowo powstała przeprawa przez rzekę Bystrzycę w Lublinie otrzymała oficjalnie imię ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego. Uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą mostu miało miejsce 12 września. Budowla została sfinansowana częściowo z funduszy europejskich.

Przeprawa jest już dostępna dla użytkowników od ponad trzech miesięcy, co umożliwia bezpieczne przemieszczanie się nie tylko samochodami, ale też rowerami czy pieszo. Nowy obiekt doskonale wpisał się również w istniejący układ komunikacyjny tej części miasta, zwiększając funkcjonalność węzła przesiadkowego. Zaszczyt nadania mostowi imienia Ryszarda Kaczorowskiego podkreśla jego wyjątkowy charakter – jak tłumaczył podczas ceremonii prezydent Lublina, Krzysztof Żuk.

Decyzję o patronie mostu podjęto podczas kwietniowej sesji Rady Miasta Lublin. Prezydent Kaczorowski cieszył się ogromnym szacunkiem jako polski polityk i zasłużony patriota. Był instruktorem harcerskim jeszcze przed II wojną światową, a po zajęciu Białegostoku przez Armię Radziecką stanął na czele Szarych Szeregów. Był zesłańcem Sybiru, żołnierzem Armii gen. Andersa i 2 Korpusu Polskiego. W emigracji działał politycznie, pełniąc m.in. funkcję ministra do spraw krajowych w emigracyjnym parlamencie – Radzie Narodowej. Od 1989 roku pełnił funkcję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W 2002 r. został uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Miasta Lublin.