Festiwal przyrody w Lublinie: ekologiczna zabawa i prace ogrodnicze

Planowany na sobotę festiwal przyrodniczy, organizowany przez miasto Lublin, to nie tylko okazja do świetnej zabawy, ale także do naszego osobistego wkładu w ochronę środowiska. Podczas wydarzenia każdy z uczestników, zaopatrzony w narzędzia ogrodnicze, będzie miał okazję zasadzić jedno z 500 nowych drzew lub krzewów w jednym z miejskich wąwozów. Dla tych, którzy nie dysponują własnym sprzętem, organizatorzy przewidzieli możliwość skorzystania z narzędzi dostępnych na miejscu.

Inicjatywa pod nazwą „Czyste, Zielone Miasta”, stoi pod patronatem Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Włodarze miasta Lublin, nie po raz pierwszy angażują się w działania na rzecz ochrony przyrody i promocji ekologii.

Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju, przypomina o wielu inicjatywach proekologicznych, realizowanych przez miasto. – Wśród nich znaleźć można takie projekty jak Zielony budżet, rewitalizacja parków miejskich i skwerów, ochrona pomników przyrody czy tworzenie kwietnych łąk wzdłuż głównych dróg komunikacyjnych. Nie zapominajmy też o programach wspierających mieszkańców w gromadzeniu wody deszczowej. Festiwal „Czyste, Zielone Miasta” to kolejne przedsięwzięcie, które ma na celu promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkanek i mieszkańców naszego miasta – mówi Szymczyk.