Michał Krawczyk i Radosław Sikorski wspólnie na rzecz ulokowania delegatury UE w Lublinie

Posłanka Michał Krawczyk postawił na tapecie gorący temat: lokalizację Regionalnego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Lublinie. Tym samym, Lublin stawałby się drugim miastem po Wrocławiu, które miałoby zaszczyt gościć tak ważną instytucję. Ta ideę uzyskała wsparcie ze strony Radosława Sikorskiego, posła do Parlamentu Europejskiego.

Inicjatywa została zaprezentowana publicznie podczas konferencji prasowej, która odbyła się w miejscu o symbolicznym znaczeniu – pod pomnikiem Unii Lubelskiej na placu Litewskim. Na początku spotkania, Michał Krawczyk nawiązał do niedawnego „Marszu Miliona Serc” w Warszawie, wyrażając wdzięczność dla tych, którzy przybyli tam z Lublina i regionu lubelskiego.

Krawczyk następnie przedstawił swój plan dotyczący dalszych działań mających na celu przyciągnięcie delegatury UE do Lublina. W tym procesie, polityk może liczyć na poparcie ze strony europejskiego parlamentarzysty Radosława Sikorskiego.

– Lublin, jako największe miasto Polski Wschodniej, dysponuje znaczącym potencjałem w obszarach takich jak gospodarka, kultura, ekonomia, międzynarodowość i edukacja – mówił Krawczyk. – Nasza strategia miejska na lata do 2030 przewiduje, że Lublin będzie aktywnie wspierał przedsiębiorców, naukowców oraz twórców kultury i edukacji w nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów. Co więcej, strategia ta zakłada umiejscowienie na terenie Lublina instytucji o międzynarodowym zasięgu, które mogłyby pomóc w osiąganiu celów określonych na rok 2030. Dlatego podjąłem decyzję o stworzeniu delegatury UE właśnie tutaj. Na szczęście, mogę liczyć na wsparcie pana ministra Radosława Sikorskiego – dodał.