Zmiany w organizacji ruchu na dwóch kluczowych skrzyżowaniach

Planowane są istotne modyfikacje w zarządzaniu ruchem drogowym na dwóch ważnych skrzyżowaniach w mieście. Wprowadzone zostaną do końca obecnego roku.

Skrzyżowania, które będą podlegały zmianom to te, gdzie krzyżują się ulice Głęboka i Raabego oraz Zana i Jana Sawy. Główną modyfikacją na skrzyżowaniu Głębokiej z Raabego będzie dodanie możliwości skrętu w lewo dla pojazdów poruszających się ulicą Głęboką od strony al. Kraśnickiej.

Przejście dla pieszych, aktualnie umieszczone pomiędzy Centrum Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Przyrodniczego a przeciwległymi klinikami uniwersyteckimi, zostanie przesunięte z obecnego skrzyżowania w stronę ulicy Nadbystrzyckiej.

Urząd Miasta już realizuje projekt tych zmian, które mają wejść w życie najpóźniej do połowy października. Justyna Góźdź, reprezentująca biuro prasowe urzędu miasta, wyjaśnia, że głównym celem tych działań jest poprawa płynności ruchu w godzinach szczytu w tym obszarze.

Góźdź dodatkowo zaznacza, że propozycje zmian spotkały się z aprobatą Rady Dzielnicy Rury. Wspomniana rada zgłosiła także wniosek o reorganizację ruchu na skrzyżowaniu ulic Zana i Jana Sawy. Wniosek ten został rozpatrzony już w maju, jednak wówczas Ratusz wyjaśnił, że ewentualne zmiany będą brane pod uwagę podczas prac nad dokumentacją przebudowy całego odcinka ulicy Zana, od al. Kraśnickiej do ul. Nadbystrzyckiej.