Modernizacja ulicy Wallenroda w Lublinie coraz bliżej realizacji

Urząd Miasta Lublin wszedł w nowy etap procesu modernizacji ulicy Wallenroda, ogłaszając przetarg na projekt inwestycji. Nowe oblicze tej drogi zobaczymy już w 2025 roku. Planowa prace mają na celu ulepszenie systemu transportowego dla dzielnicy Rury.

Proces wyboru wykonawcy dla rozbudowy ul. Wallenroda toczy się jednocześnie z przetargiem na przedłużenie sąsiedniej ulicy Węglarza. Na te dwa projekty udało się pozyskać fundusze zewnętrzne.

Zaktualizowana dokumentacja projektowa pozwala na rozpoczęcie procedur zamówień publicznych. „Jest to ważna inwestycja dla mieszkańców dzielnicy Rury, którzy podczas spotkań w ramach „Planu dla Dzielnic” wielokrotnie podkreślali, że jest to kluczowa kwestia” – powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Pierwszym krokiem projektu będzie demontaż istniejącej nawierzchni drogowej, parkingów i chodników. Zamiast nich powstanie nowa jezdnia o długości około 850 metrów, pokryta asfaltem i o szerokości 4 metry na części jednokierunkowej oraz 5 metrów na odcinku dwukierunkowym.

Planowane są również prace nad rekonstrukcją dwóch skrzyżowań z ulicami Zana i Grażyna, które stają się częścią zakrojonej modernizacji.