Nowa aplikacja na rzecz wolontariatu w Lublinie

W ramach współpracy z Fundacją Sempre a Frente oraz Stowarzyszeniem Homo Faber, miasto Lublin wprowadziło innowacyjną aplikację dedykowaną wolontariatowi. Jest to narzędzie mające na celu nawiązanie i utrzymanie kontaktów między lokalnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz nieformalnymi grupami, a mieszkańcami Lublina pragnącymi wnieść swój wkład w pomoc innym.

Aplikacja promująca wolontariat i tworząca dlań systemowe ramy jest częścią idei Europejskiej Stolicy Młodzieży. Jedno z jej głównych założeń to aktywizacja młodych ludzi do uczestnictwa w życiu miasta oraz wspieranie ich rozwoju w różnych dziedzinach. Zaangażowanie w wolontariat stanowi wyjątkową możliwość nauki, zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń, które mogą przynieść realne korzyści w przyszłości.

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Miasta Lublin ds. kultury, sportu i partycypacji oraz pełnomocniczka prezydenta ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży podkreśla, że dzięki interaktywnej formie, jaką jest ta specjalna aplikacja, proces tworzenia sieci wolontariuszy i organizacji stanie się o wiele łatwiejszy.