Święto przyrody w Parku Rury: sadzenie drzew, gry i warsztaty ekologiczne

W nadchodzącą sobotę, 28 października, Park Rury stanie się areną festiwalu naturalistycznego. Program wydarzenia obejmuje wspólne sadzenie drzew, różnorodne gry oraz edukacyjne warsztaty o tematyce ekologicznej. To wszystko jest częścią ekologicznej inicjatywy „Czyste, Zielone Miasta”, prowadzonej przez Stowarzyszenie Program Czysta Polska. W bieżącym roku Miasto Lublin dołączyło do tej akcji.

Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju, podkreśla, że miasto na przestrzeni lat realizuje wiele działań, mających na celu ochronę środowiska naturalnego i utrzymanie zasady zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach swojej działalności. Działania te obejmują m.in.: zielony budżet, rewitalizację parków i skwerów miejskich, ochronę pomników przyrody, tworzenie kwietnych łąk wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych oraz programy zachęcające mieszkańców do zbierania wody deszczowej. „Czyste, Zielone Miasta” to kolejne przedsięwzięcie tej natury, służące promocji ekologicznego stylu życia wśród mieszkańców Lublina. Szymczyk dziękuje Stowarzyszeniu Program Czysta Polska za zaproszenie Lublina do udziału w akcji i zaprasza wszystkich zainteresowanych do wspólnego sadzenia roślin.