Uruchomienie dostaw ciepła do budynków

Niektóre spółdzielnie mieszkaniowe oraz zarządcy nieruchomości w Lublinie rozpoczynają podgrzewanie swoich obiektów. Apelują do mieszkańców, aby ci ostatni dokonali pełnego otwarcia zaworów przy grzejnikach.

Sytuację tę potwierdziło Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w piątek, 6 października, informując, że pewna liczba większych podmiotów gospodarczych zarządzających nieruchomościami zainicjowała proces dostarczania ciepła do swoich budynków. Wśród nich znalazły się OZB Tatary i ADM Śródmieście, a od poniedziałku dołączy do nich także spółdzielnia mieszkaniowa LSM.

– Apelujemy do mieszkańców naszego miasta, aby przed przewidywanym uruchomieniem dostaw ciepła w pełni otworzyli zawory termostatyczne w swoich kaloryferach – komunikuje LPEC. – W ten sposób unikniemy problemu z powietrzem w grzejnikach podczas napełniania systemu centralnego ogrzewania wodą. Obecnie odbiorcy sami decydują o momencie rozpoczęcia ogrzewania swoich budynków. Osoby zamieszkujące lub używające lokali w ramach spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych zgłaszają chęć uruchomienia dostaw ciepła do swoich zarządców lub administratorów, którzy następnie przekazują tę decyzję do LPEC. Zachęcamy do szybkiego podjęcia decyzji w tej kwestii, aby uniknąć nadmiernego ochłodzenia budynku, co może skutkować wyższymi kosztami ponownego jego ogrzewania, w porównaniu do utrzymania stałej temperatury.