Urząd Marszałkowski w Lublinie wspiera projekt darmowej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Inicjatywa prezentowana przez Urząd Marszałkowski w Lublinie polega na aktywnym wsparciu dla projektu, nad którym patronuje Miasto Lublin. Projekt ten koncentruje się na oferowaniu darmowej pomocy prawnej oraz bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji dla mieszkańców miasta.

Główną misją omawianego przedsięwzięcia jest zapewnienie, że każdy obywatel ma równouprawniony dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej na etapie postępowania przedsądowego. Dodatkowo, celem jest również wsparcie ludności w radzeniu sobie z sytuacjami życiowymi, które są skomplikowane z perspektywy prawa i formalności.

Projekt jest realizowany pod kątem operacyjnym przez Stowarzyszenie Sursum Corda. Organizacja ta nie tylko zapewnia indywidualne wsparcie pro bono, ale również prowadzi szeroką gamę działań edukacyjnych mających na celu podniesienie poziomu świadomości prawnej społeczeństwa.

Mapa z lokalizacjami punktów oferujących nieodpłatną pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie w granicach Miasta Lublin jest dostępna na stronie organizatora (link umieszczony poniżej artykułu). Na stronie tej można również znaleźć różnorodne materiały edukacyjne do pobrania. Wśród nich znajdują się panele szkoleniowe, prezentacje multimedialne dotyczące systemu darmowego doradztwa oraz filmik edukacyjno-promocyjny zatytułowany „Pomoc daje moc” skierowany do osób, które zostały pokrzywdzone przez przestępstwo.