Wyróżnienie dla Lubelskich Instytucji Dbających o Dobro Seniorów

Do grupy instytucji zasługujących na uznanie za wysiłek włożony w poprawę warunków życia osób starszych dołączyły ostatnio nowe podmioty. Miasto Lublin przyznało specjalne wyróżnienia, certyfikaty „Miejsce Przyjazne Seniorom”, 37 placówkom, które charakteryzują się szczególnym zaangażowaniem w pomoc seniorom.

Zdaniem Moniki Lipińskiej, zastępczyni prezydenta miasta, kluczowym aspektem rozwoju każdego miasta powinno być tworzenie przestrzeni otwartych i dostosowanych do potrzeb osób w wieku senioralnym. Wynika to z obserwacji dynamicznych zmian demograficznych – rosnącej liczby seniorów w społeczeństwie. W tym kontekście szczególnie istotny jest rozwój nowoczesnych usług społecznych.

Lipińska zaznacza również, że celem konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” jest docenienie tych instytucji i osób, które wykazują się szczególnym zaangażowaniem i aktywnością na rzecz środowiska senioralnego w Lublinie.

W najnowszej edycji konkursu rozstrzygnięto, że certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom” otrzyma 37 podmiotów z terenu Lublina. Ponadto jeden podmiot otrzymał specjalne wyróżnienie „Przyjaciel Lubelskiego Seniora”. Wyróżnienie to przypadło Alinie Gucmie – wieloletniej przewodniczącej Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz była przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Lublin.

Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w sobotę w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Przez osiem lat trwania konkursu przyznano już łącznie 431 certyfikatów „Miejsce Przyjazne Seniorom”.