Kadencja XVIII Młodzieżowej Rady Miasta Lublin rusza pełną parą

W najbliższą środę, 8 listopada, w Lublinie nastąpi inauguracja działalności Młodzieżowej Rady Miasta XVIII kadencji. Pierwsze spotkanie młodych radnych zaplanowano na godzinę 9:00 w sali obrad Rady Miasta Lublin, znajdującej się na Placu Łokietka 1, w budynku Ratusza. Podczas sesji odbędzie się ceremonia ślubowania radnych, wyłonione zostaną osoby tworzące prezydium Rady, a także nastąpi utworzenie komisji.

Wybory do XVIII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin miały miejsce 23 października 2023 roku w lubelskich placówkach edukacyjnych ponadpodstawowych. W wyniku głosowania wybrano 36 radnych. Na pierwszej sesji nowo wybrani radni złożą ślubowanie, które przyjmie Przewodniczący Rady Miasta Lublin – Jarosław Pakuła. Od tego momentu młodzi radni będą mogli pełnić swoje obowiązki zgodnie z uprawnieniami przewidzianymi w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin to instytucja powstała w 2006 roku z myślą o promowaniu aktywności obywatelskiej wśród młodzieży Lublina oraz edukacji w zakresie procesów demokratycznych. Cele, mechanizmy działania, struktura oraz ordynacja wyborcza Młodzieżowej Rady zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wspierać rozwój młodych ludzi poprzez aktywne uczestnictwo w lokalnej społeczności i zrozumienie mechanizmów demokracji. Rada stanowi reprezentację uczniów lubelskich szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem placówek dla dorosłych, i pełni funkcje opiniodawcze i doradcze. Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin są tajne, bezpośrednie, na zasadzie równości głosów i powszechności. Radni proponują uchwały zawierające ich własne wnioski i pomysły, które następnie są przekazywane do Rady Miasta Lublin. Dodatkowo radni podejmują inicjatywy realizowane przez nich samych, organizują wydarzenia, konferencje czy zawody sportowe.