Remont ul. Tęczowej – długo wyczekiwane działania miasta Lublin

Długo oczekiwany remont fragmentu ul. Tęczowej to sprawa, którą od lat próbują rozwiązać lokalni mieszkańcy. W ich imieniu zwrócił się do władz miejskich Leszek Daniewski, reprezentujący Radę Miasta Lublin.

Interpelację do miejscowych władz skierował Leszek Daniewski, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka. Interpelacja dotyczy konieczności przeprowadzenia remontu na ul. Tęczowej, a dokładnie na odcinku między ul. Lipską a ul. Zagajnikową.

Na początku swojej interpelacji Daniewski podkreśla, iż mieszkańcy ul. Ziołowej oraz ul. Zagajnikowej od wielu lat domagają się kompleksowego remontu ul. Tęczowej, zwłaszcza na odcinku pomiędzy ulicami Lipską a Zagajnikową. Ten fragment drogi to jedyny dostępny dojazd do ich nieruchomości.

Leszek Daniewski pisze: „Podczas spaceru z Zastępcą Prezydenta Miasta, panem Arturem Szymczykiem, odbywającego się w ramach spotkań 'Plan dla Dzielnic’, mieszkańcy wykazali szczególną aktywność w tej sprawie”. W wyniku tego spotkania, mieszkańcy ponownie zwrócili się do Prezydenta Miasta Lublin z prośbą o remont ul. Tęczowej na omawianym odcinku. Kolejny raz poprosili również mnie o wsparcie ich działań w tej kwestii.

Daniewski wyjaśnia dalej, że do tej pory przeprowadzenie remontu było utrudnione przez to, że część wspomnianego odcinka ul. Tęczowej znajdowała się na terenie należącym do PKP. W kwietniu jednak doszło do zmiany sytuacji – Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę dotyczącą nabywania na rzecz Gminy Lublin praw użytkowania wieczystego tej nieruchomości. Dlatego nie ma już formalnych barier uniemożliwiających przeprowadzenie remontu tego fragmentu ulicy.