Budżet Województwa Lubelskiego na rok 2024 przyjęty przez Sejmik

Podczas grudniowego posiedzenia Sejmiku Województwa Lubelskiego, odbywającego się w atmosferze dyskusji i debat, przyjęto budżet na rok 2024. Liczby były następujące: 18 głosów za, 12 przeciwnych oraz jeden radny, który zdecydował się wstrzymać od głosowania.

W omawianym budżecie, dochody Województwa Lubelskiego wynoszą imponującą kwotę 1 882 752 504 zł. Wydatki planowane są na poziomie 1 778 578 000 zł. Zauważalna jest różnica pomiędzy tymi dwoma liczbami, która wynosi 104 174 504 zł – to nadwyżka. W porównaniu do roku 2018 stanowi ona istotną zmianę, gdyż wtedy byliśmy świadkami deficytu (-123 590 999 zł). Dług województwa wynosi natomiast 229 851 268 zł, co jest znaczącą poprawą w stosunku do roku 2018, kiedy to dług sięgał aż do kwoty 789 724 350 zł.

Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego, podkreślił wagę budżetu na rok 2024 jako podstawy, która umożliwi skorzystanie z dodatkowego finansowania. Podkreślił, że Województwo Lubelskie musi być na to odpowiednio przygotowane. Zaznaczył, że prawie 15-procentowy wzrost dochodów zapewni optymalne wykonywanie zadań przez województwo. Dodał także, że pozwoli to na spłatę kredytów oraz wykup papierów wartościowych, które zostały zaciągnięte i wyemitowane w poprzednich latach.

Wydatki majątkowe, które mają na celu inwestycje i zakupy inwestycyjne, planowane są na kwotę 521,2 mln zł. Większość tej kwoty, czyli 415 mln zł, zostanie przeznaczona na rozbudowę infrastruktury drogowej. Wśród kluczowych inwestycji drogowych wymienić można: drogę wojewódzką nr 830 (Płouszowice–Nałęczów) za 30,3 mln zł, 828 (Garbów–Krasienin–Niemce–Jawidz) za 25,6 mln zł, nr 824 (Żyrzyn–Puławy–Opole Lubelskie–Józefów–Annopol) za 24,3 mln zł oraz nr 860 (od DW nr 830 do stacji kolejowej Małe Sadurki) za 16,5 mln zł.