Aktywny rok inwestycji drogowych w Lublinie – podsumowanie działalności w 2023 roku

Rok 2023 był dla Lublina pełen znaczących inwestycji drogowych. Wśród najważniejszych przedsięwzięć znajdują się takie jak: ukończenie nowego układu drogowego w okolicy Dworca Lublin, inauguracja mostu w ciągu ulicy Żeglarskiej, konstrukcja i renowacje ulic oraz chodników. Dodatkowo, zrealizowano zadania zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz projektu „Plan dla Dzielnic”. Miasto rozpoczęło też prace nad kolejnymi ważnymi projektami, które mają zostać zakończone w nadchodzących miesiącach. Całkowita wartość realizowanych inwestycji wyniosła blisko 73 miliony złotych.

W ramach podejmowanych działań, stworzono lub odnowiono prawie 21 km dróg oraz około 13 km chodników. To efekt intensywnej pracy nad ulepszaniem infrastruktury miejskiej.

„Oprócz finalizacji budowy Dworca Lublin razem z powiązanym z nim układem komunikacyjnym, skoncentrowaliśmy nasze wysiłki na tworzeniu nowych dróg i modernizacji ulic w licznych dzielnicach. Dzięki temu sukcesywnie rozwijamy infrastrukturę miasta, zwiększając bezpieczeństwo zarówno dla kierowców, jak i pieszych” – komentuje Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin do spraw Inwestycji i Rozwoju.

Dodaje on również, że niektóre z realizowanych projektów były finansowane z zewnętrznych funduszy, zarówno unijnych, jak i krajowych. W ramach projektu „Plan dla Dzielnic” miasto współpracowało też z obywatelami Lublina. Władze miasta dążyły do natychmiastowej realizacji najbardziej pilnych remontów i napraw dróg oraz chodników, które były zgłaszane podczas spotkań i spacerów z mieszkańcami.