Mieszkańcy Lublina z 41 inicjatywami na rzecz poprawy środowiska naturalnego

41 propozycji dotyczących ekologicznych działań wpłynęło od obywateli Lublina w ramach siódmej odsłony tzw. „zielonego budżetu”. Teraz, wnioski poddane zostaną szczegółowej ocenie, zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym. Wyniki tej oceny mają zostać ogłoszone w pierwszej połowie marca.

Artur Szymczyk, zastępca prezydenta miasta Lublin ds. inwestycji i rozwoju, zwraca uwagę na fakt, że w bieżącej edycji „zielonego budżetu” chcą skupić się na terenach niezmienionych przez działania człowieka. Uważa on, że takie miejsca mają ogromne możliwości rozwoju, co potwierdziło duże zainteresowanie nimi podczas procesu zgłaszania propozycji.

Spośród zgłoszonych pomysłów warto wymienić między innymi plany utworzenia Parku Naturalistycznego Helenów na Sławinku, dzikiej łąki w osiedlu im. Prusa prowadzonym przez Lubelską Spółdzielnię Mieszkaniową, czy Klonowego Parku Edukacyjnego na Czubach Północnych. Zaproponowano również zagospodarowanie Wąwozu Pokolenia przy ulicach Zana i Nowomiejskiej. Nie brakuje również pomysłów na stworzenie trzech mikrolasów w dzielnicach Czuby Południowe, Kalinowszczyzna, Rury oraz Czechów Południowy. Pojawiła się także inicjatywa ochrony górek czechowskich.

Monika Głazik, pracownica biura prasowego Urzędu Miasta, informuje, że wyniki formalnej oceny zgłoszonych projektów zostaną ogłoszone w drugiej połowie lutego. Natomiast lista projektów wybranych do realizacji zostanie podana do publicznej wiadomości w pierwszej połowie marca.