Ostatnia szansa na zgłoszenie projektów do VII edycji Zielonego Budżetu w Lublinie

W dniu dzisiejszym, 14 stycznia, mamy ostatnią okazję, aby przesłać swoje pomysły na projekty związane z ekologią miejską do siódmej edycji lubelskiego programu „Zielony Budżet”.

Tegoroczny cykl jest promowany pod hasłem „Naturalnie, w mieście!” i skupia się na projektach związanych z terenami miejskimi, które wykształciły się naturalnie i charakteryzują się unikalnymi cechami środowiska naturalnego, krajobrazu i ekosystemu. W przypadku propozycji zgłaszanych do programu, interwencja w naturalne obszary zieleni powinna być minimalna.

Ostateczny wybór projektów, które zostaną zrealizowane, zostanie ogłoszony w okresie przejściowym między marcem a kwietniem 2024 roku.

W trakcie poprzednich edycji Zielonego Budżetu, mieszkańcy Lublina zgłaszali różnorodne inicjatywy. Wśród nich znalazły się propozycje utworzenia kwietnych łąk, ogrodów deszczowych oraz posadzenia „dużych drzew” na Krakowskim Przedmieściu. Kolejne projekty dotyczyły rewitalizacji skwerów i stworzenia edukacyjnej ścieżki „Galeria drzew osiedla Tatary”.