Planowana rozbudowa największego miejskiego żłobka nr 9 w Lublinie: 180 dodatkowych miejsc dla maluchów

Aktualnie trwają prace powiązane z tworzeniem dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do inwestycji dotyczącej rozbudowy Żłobka nr 9 zlokalizowanego na ulicy Zelwerowicza. W wyniku tej zmiany, największa placówka o takim charakterze w mieście ma otrzymać dodatkowe 180 miejsc przeznaczonych dla najmłodszych.

Nawiązanie współpracy z projektantem w zakresie stworzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwi realizację kluczowej dla miasta inwestycji, której lokalizacja przewidziana jest w dynamicznie rozwijającej się części północno-zachodniej Lublina. Żłobek nr 9, który ma doskonałą lokalizację i posiada wysokiej jakości wyposażenie, jest szczególnie popularny wśród rodziców. Jego planowana rozbudowa zapewni niemalże dwukrotny wzrost liczby dostępnych miejsc zapewniających opiekę nad maluchami – podkreśla Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Zakładany projekt ma przyczynić się do stworzenia większej ilości miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Lublinie. Wymaga to przeprowadzenia remontu pomieszczeń, rozbudowy placu zabaw oraz zakupu dodatkowych sprzętów dla placówki przy ulicy Zelwerowicza. Prace projektowe obejmują między innymi modernizację pomieszczeń, takich jak sypialnie/bawialnie oraz pomieszczeń dodatkowych: szatni, sanitariatów, pomieszczeń socjalnych i gospodarczych. Należy także przystosować teren oraz istniejące instalacje sanitarne i elektryczne do potrzeb wynikających z planowanej przebudowy. Wykonawca już pracuje nad wstępnym projektem budowlanym oraz dokumentacją architektoniczną, techniczną i wykonawczą. Całość dokumentów ma być gotowa w ciągu 8 miesięcy. Projektant będzie także odpowiedzialny za nadzorowanie realizacji inwestycji aż do jej zakończenia.