Dariusz Działo, były komendant wojewódzki, obejmuje stanowisko dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w LUW

Lubelski Urząd Wojewódzki powitał nowego dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Stanowisko to objął Dariusz Działo, który posiada bogate doświadczenie związane z służbą w policji, zarówno na lokalnym, jak i krajowym szczeblu. Dotychczas swoją karierę rozwijał między innymi jako dyrektor w Urzędzie Miasta Lublin.

Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski, przypomina, że jednym z jego pierwszych działań po objęciu urzędu było umocnienie struktur Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. W latach poprzednich obowiązki dyrektora tej jednostki pełnił Andrzej Odyniec, znany działacz Prawa i Sprawiedliwości z Włodawy. Następnie na koniec grudnia 2020 r. stanowisko to objął Jarosław Szymczyk, poprzedni kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego odpowiedzialnego za numer alarmowy 112. Niemniej jednak, Szymczyk został dyrektorem generalnym LUW w drugiej połowie stycznia, co otworzyło drogę dla Dariusza Działo do objęcia stanowiska dyrektora.

Komorski chwali Działo za jego doświadczenie i wiedzę, mówiąc, że jego przeszłość jako dwukrotnego komendanta wojewódzkiego oraz jego współpraca z różnymi służbami mundurowymi czyni go doskonałym kandydatem na to stanowisko. Działo jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz studiów prawniczych na UMCS. W 1992 r. rozpoczął swoją karierę w policji w wydziałach kryminalnym i ds. narkotyków Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Następnie przeniósł się do Komendy Głównej Policji. W latach 2005-2008 pełnił funkcje kierownicze w lubelskim oddziale Centralnego Biura Śledczego. W 2008 r. po raz pierwszy został mianowany lubelskim komendantem wojewódzkim. W latach 2012-2013 był szefem garnizonów na Śląsku i w Warszawie, a w 2014 r. wrócił do Lublina na najważniejsze stanowisko w KWP. Został jednak odwołany z tego stanowiska 24 grudnia 2015 roku.