Lublin: Budynek dawnej przychodni MSWiA na ulicy Spokojnej zostanie przekształcony w Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego

Wojewoda lubelski podjął decyzję o przekazaniu miastu Lublin nieruchomości, stanowiącej dawną siedzibę przychodni MSWiA, zlokalizowanej przy ul. Spokojnej. Przekazanie budynku nastąpi w formie darowizny.

Ratusz w Lublinie ma ambitne plany związane z tym obiektem. Zamierza przekształcić go w miejscowość pełniącą kluczową rolę dla bezpieczeństwa mieszkańców miasta – nowoczesne Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego. To centrum będzie integralnym punktem koordynującym działania wszystkich służb, które mają za zadanie dbać o bezpieczeństwo w Lublinie.