Aktualności z giełdy: notowania spółki Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. na dzień 6 maja 2024

Na początek nowego tygodnia handlowego, 6 maja, spółka Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (BML) zapoczątkowała notowania swoich akcji od wartości 4,84 zł, to jest, na tym samym poziomie, na jakim zamknęła się sesja poprzedzająca ten dzień. O godzinie 9.21 nastąpił wzrost kursu akcji tej spółki do ceny 4,87 zł.

Jednak już o godzinie 14.14 obserwowany był spadek wartości tych papierów do poziomu 4,76 zł. Niemniej jednak, na koniec dnia handlowego kurs akcji Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. wzrósł do ceny 4,8 zł.

W ciągu dnia dla Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. przeprowadzono łącznie 51 transakcji. Łączna liczba sprzedanych akcji wyniosła 54 729 sztuk, co generowało obrót na poziomie 262 tys. zł., czyli średnią miesięczną wartość obrotu dla tej spółki.