Przedstawiciele Komitetu Ekspertów ds. Integracji Międzykulturowej Rady Europy z wizytą w Lublinie

W ramach długotrwałych działań na rzecz otwartości i tolerancji, Lublin ma przyjemność gościć delegację z Komitetu Ekspertów ds. Integracji Międzykulturowej Rady Europy. Lublin od dawna angażuje się w promowanie dialogu międzykulturowego, przeciwdziałania mowie nienawiści oraz propagowania wartości takich jak otwartość i tolerancja. Działania te są kontynuowane poprzez krzewienie stosunków z organizacjami pozarządowymi oraz inicjowanie różnorodnych procesów integracyjnych.

Zaangażowanie to nabiera szczególnej wagi w obliczu aktualnej sytuacji na wschodzie, gdzie trwają konflikty zbrojne. W rezultacie tych niepokojów, coraz większa liczba uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy znajduje schronienie w Lublinie, stając się jego nowymi mieszkańcami. Wizyta ekspertek i ekspertów ds. Integracji Międzykulturowej podkreśla zaangażowanie miasta w politykę otwartości i integracji.

Działania te są równocześnie elementem strategii Lublina dążącego do zdobycia tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Jak podkreśla zastępca prezydenta Miasta Lublin ds. oświaty i wychowania, Mariusz Banach, koncepcja Re:union, która towarzyszy aplikacji konkursowej miasta, jest wyraźnym przejawem tych aspiracji.