Zarząd Dróg i Mostów ogłosił przetarg na projektantów dla kolejnych 11 dróg rowerowych

Planowane jest uzupełnienie infrastruktury rowerowej Lublina dzięki unijnym funduszom. W związku z tym, miasto zapoczątkowało proces szukania projektantów dla dróg rowerowych. Ogłoszono przetarg, który dotyczy następnych 11 planowanych lokalizacji.

Realizacja tego ambitnego projektu stanowi kolejny krok w kierunku rozbudowy miejskiej sieci dróg rowerowych. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje drugi zestaw lokalizacji, podzielony na wiele odrębnych zadań. Po przygotowaniu pełnej dokumentacji projektowej, miasto planuje ubiegać się o dofinansowanie unijne. Gdy zostanie ono przyznane, rozpoczną się prace budowlane.

Wiceprezydent Lublina ds. inwestycji i rozwoju, Artur Szymczyk, podkreśla, że jednym z priorytetów na ten rok jest stworzenie kompleksowego dokumentu definiującego standardy i kierunki rozwoju pieszej i rowerowej infrastruktury mobilności. Prace nad tą inicjatywą są już w pełnym toku i kolejnym etapem będą konsultacje społeczne.

Jednym z kluczowych projektów rowerowych na najbliższe lata jest również planowana modernizacja ścieżki rowerowej wzdłuż Bystrzycy, która ma przyczynić się do dalszego rozwoju infrastruktury rowerowej miasta.