Ruch na starym dworcu PKS na Alei Tysiąclecia w Lublinie

Lubelski stary dworzec PKS, ulokowany przy alei Tysiąclecia, jest nieustannie pełen życia. Na każdym z dostępnych postojów dostrzec można grupki oczekujących osób, które z niecierpliwością wypatrują przybycia busów. Te pojazdy publicznego transportu są nieodłącznym elementem codziennego życia wielu mieszkańców regionu, umożliwiając im podróżowanie w różnych kierunkach. Z drugiej strony, nowoczesny Dworzec Lublin, który od stycznia bieżącego roku funkcjonuje jako najbardziej wyszukany taki obiekt w Polsce, nie cieszy się takim samym zainteresowaniem.

Dworzec Lublin miał teoretycznie zastąpić istniejący już od kilkudziesięciu lat stary dworzec PKS, służący zarówno lokalnym mieszkańcom, jak i podróżnym z całej Polski. Rzeczywistość pokazała jednak, że zmiana ta nie jest tak łatwa do wprowadzenia. Przewoźnicy nie wyrażają chęci przenoszenia swojej działalności na nowe miejsce, a mieszkańcy wykazują opór przed zmianą dotychczasowych nawyków.

W efekcie, firmy transportowe, które formalnie operują z Dworca Lublin, odbierają swoich pasażerów ze starego dworca, a następnie kontynuują swoją trasę. To zjawisko sprawia, że wiele osób wciąż wybiera starą lokalizację przy alei Tysiąclecia jako miejsce, z którego rozpoczynają swoje podróże.