Lublin kontynuuje pomoc humanitarną dla ukraińskiego miasta Sumy na linii frontu

Sumy, będące miastem partnerskim Lublina, znajdują się na pierwszej linii konfliktu zbrojnego, nieopodal granicy, o której odległość wynosi jedynie 30 km. Te ukraińskie tereny są nieustannie narażone na agresję ze strony Rosji, co skłoniło Lublin do podjęcia działań mających na celu złagodzenie sytuacji mieszkańców Sum – wyjaśnia Andrzej Wojewódzki, sekretarz Lublina i pełnomocnik ds. pomocy obywatelom Ukrainy. Od momentu rozpoczęcia wojny, Lublin nieprzerwanie dostarcza pomoc humanitarną dla ludności tego dotkniętego konfliktem miasta.

Teraz Lublin zmierza do przesłania na Ukrainę czterech mobilnych schronów. Ta inicjatywa jest jednak jedynie częścią większego projektu. Projekty te otrzymały finansowe wsparcie od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach Programu Polska Pomoc 2024, a łączna wartość dofinansowania wynosi około 2,5 mln zł.

Jednym z tych przedsięwzięć jest program mający na celu udzielenie wsparcia medycznego i psychologicznego dla około 140 tys. mieszkańców rejonu sumskiego. Plan zakłada utworzenie mobilnych zespołów lekarskich i psychologicznych, które będą służyły pomocą potrzebującym. W ramach projektu przewidziano także zakup dwóch pojazdów – mobilnego laboratorium i ambulatorium. Obecnie w rejonie sumskim nie działa żadna mobilna jednostka medyczna czy psychologiczna.

Warto przypomnieć, że Lublin współpracuje z ukraińskim miastem Sumy na zasadzie partnerstwa od 2013 roku.