Zielony Transport Publiczny: MPK Lublin planuje zakup 20 autobusów wodorowych

Lubelskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne ogłosiło niedawno przetarg, którego przedmiotem jest nabycie 20 jednoczłonowych busów wodorowych klasy maxi oraz jednej mobilnej ładowarki o mocy równej lub wyższej od 20 kW. Realizacja tego zamówienia zależy jednak od otrzymania dofinansowania w ramach programu o nazwie Zielony Transport Publiczny.

Specyfikacja techniczna wymaga, aby pojazd był typu wodorowego, o długości między 11,5 a 12,5 metra. Każdy autobus musi być zdolny do przewożenia co najmniej 70 pasażerów, z których minimum 27 powinno mieć możliwość siedzenia. Cechą oczekiwaną jest także wydzielona przestrzeń do przewożenia wózka inwalidzkiego lub dziecięcego, która powinna być zlokalizowana pomiędzy pierwszą a drugą osią autobusu. Ponadto, autobusy muszą mieć niską podłogę na całej swej długości i nie powinny posiadać żadnych stopni, zarówno wewnątrz pojazdu, jak i na wejściach.

W skład wyposażenia każdego autobusu mają wejść okna przesuwne, system monitoringu z kamerami zewnętrznymi, biletomat umożliwiający płatności bezgotówkowe, system informacji pasażerskiej z wykorzystaniem tablic LED i LCD oraz system automatycznych zapowiedzi. Autobusy będą również wyposażone w klimatyzację. Wymagane jest także ogrzewanie, które powinno najpierw działać za pośrednictwem układu klimatyzacyjnego, a potem za pomocą podstawowego układu grzewczego, korzystającego z energii cieplnej generowanej przez różne źródła takie jak: podstawowy układ grzewczy (z bojlerem stanowiącym zasobnik płynu niskokrzepnącego), pompa ciepła zintegrowana z układem klimatyzacyjnym lub układ odzyskiwania ciepła odpadowego z wodorowych ogniw paliwowych.